Volver a Trucos para Correo  -   Volver a Trucos HTML  -  Volver al Menú de Trucos

COLORES HTML

Los que están en negrita se pueden escribir en lugar de los códigos.

Nombre del color

Código del color

Apariencia

White #FFFFFF  
Red #FF0000  
Green #00FF00  
Blue #0000FF  
Magenta #FF00FF  
Cyan #00FFFF  
Yellow #FFFF00  
Black #000000  
Aqua #70DB93  
Baker's Chocolate #5C3317  
Blue Violet #9F5F9F  
Brass #B5A642  
Bright Gold #D9D919  
Brown #A62A2A  
Bronze #8C7853  
Bronze II #A67D3D  
Cadet Blue #5F9F9F  
Cool Copper #D98719  
Copper #B87333  
Coral #FF7F00  
Corn Flower Blue #42426F  
Dark Brown #5C4033  
Dark Green #2F4F2F  
Dark Green Copper #4A766E  
Dark Olive Green #4F4F2F  
Dark Orchid #9932CD  
Dark Purple #871F78  
Dark Slate Blue #6B238E  
Dark Slate Grey #2F4F4F  
Dark Tan #97694F  
Dark Turquoise #7093DB  
Dark Wood #855E42  
Dim Grey #545454  
Dusty Rose #856363  
Feldspar #D19275  
Firebrick #8E2323  
Forest Green #238E23  
Gold #CD7F32  
Goldenrod #DBDB70  
Gray #C0C0C0  
Green Copper #527F76  
Green Yellow #93DB70  
Hunter Green #215E21  
Indian Red #4E2F2F  
Khaki #9F9F5F  
Light Blue #C0D9D9  
Light Grey #A8A8A8  
Light Steel Blue #8F8FBD  
Light Wood #E9C2A6  
Lime #32CD32  
Mandarian Orange #E47833  
Maroon #8E236B  
Medium Aquamarine #32CD99  
Medium Blue #3232CD  
Medium Forest Green #6B8E23  
Medium Goldenrod #EAEAAE  
Medium Orchid #9370DB  
Medium Sea Green #426F42  
Medium Slate Blue #7F00FF  
Medium Spring Green #7FFF00  
Medium Turquoise #70DBDB  
Medium Violet Red #DB7093  
Medium Wood #A68064  
Midnight Blue #2F2F4F  
Navy #23238E  
Neon Blue #4D4DFF  
Neon Pink #FF6EC7  
New Midnight Blue #00009C  
New Tan #EBC79E  
Old Gold #CFB53B  
Orange #FF7F00  
Orange Red #FF2400  
Orchid #DB70DB  
Pale Green #8FBC8F  
Pink #BC8F8F  
Plum #EAADEA  
Quartz #D9D9F3  
Rich Blue #5959AB  
Salmon #6F4242  
Scarlet #8C1717  
Sea Green #238E68  
Semi-Sweet Chocolate #6B4226  
Sienna #8E6B23  
Silver #E6E8FA  
Sky Blue #3299CC  
Slate Blue #007FFF  
Spicy Pink #FF1CAE  
Spring Green #00FF7F  
Steel Blue #236B8E  
Summer Sky #38B0DE  
Tan #DB9370  
Thistle #D8BFD8  
Turquoise #ADEAEA  
Very Dark Brown #5C4033  
Very Light Grey #CDCDCD  
Violet #4F2F4F  
Violet Red #CC3299  
Wheat #D8D8BF  
Yellow Green #99CC32  
CÓDIGO COLOR
#000000  
#000033  
#000066  
#000099  
#0000CC  
#0000FF  
#003300  
#003333  
#003366  
#003399  
#0033CC  
#0033FF  
#006600  
#006633  
#006666  
#006699  
#0066CC  
#0066FF  
#009900  
#009933  
#009966  
#009999  
#0099CC  
#0099FF  
#00CC00  
#00CC33  
#00CC66  
#00CC99  
#00CCCC  
#00CCFF  
#00FF00  
#00FF33  
#00FF66  
#00FF99  
#00FFCC  
#00FFFF  
CÓDIGO COLOR
#330000  
#330033  
#330066  
#330099  
#3300CC  
#3300FF  
#333300  
#333333  
#333366  
#333399  
#3333CC  
#3333FF  
#336600  
#336633  
#336666  
#336699  
#3366CC  
#3366FF  
#339900  
#339933  
#339966  
#339999  
#3399CC  
#3399FF  
#33CC00  
#33CC33  
#33CC66  
#33CC99  
#33CCCC  
#33CCFF  
#33FF00  
#33FF33  
#33FF66  
#33FF99  
#33FFCC  
#33FFFF  
CÓDIGO COLOR
#660000  
#660033  
#660066  
#660099  
#6600CC  
#6600FF  
#663300  
#663333  
#663366  
#663399  
#6633CC  
#6633FF  
#666600  
#666633  
#666666  
#666699  
#6666CC  
#6666FF  
#669900  
#669933  
#669966  
#669999  
#6699CC  
#6699FF  
#66CC00  
#66CC33  
#66CC66  
#66CC99  
#66CCCC  
#66CCFF  
#66FF00  
#66FF33  
#66FF66  
#66FF99  
#66FFCC  
#66FFFF  
CÓDIGO COLOR
#990000  
#990033  
#990066  
#990099  
#9900CC  
#9900FF  
#993300  
#993333  
#993366  
#993399  
#9933CC  
#9933FF  
#996600  
#996633  
#996666  
#996699  
#9966CC  
#9966FF  
#999900  
#999933  
#999966  
#999999  
#9999CC  
#9999FF  
#99CC00  
#99CC33  
#99CC66  
#99CC99  
#99CCCC  
#99CCFF  
#99FF00  
#99FF33  
#99FF66  
#99FF99  
#99FFCC  
#99FFFF  
CÓDIGO COLOR
#CC0000  
#CC0033  
#CC0066  
#CC0099  
#CC00CC  
#CC00FF  
#CC3300  
#CC3333  
#CC3366  
#CC3399  
#CC33CC  
#CC33FF  
#CC6600  
#CC6633  
#CC6666  
#CC6699  
#CC66CC  
#CC66FF  
#CC9900  
#CC9933  
#CC9966  
#CC9999  
#CC99CC  
#CC99FF  
#CCCC00  
#CCCC33  
#CCCC66  
#CCCC99  
#CCCCCC  
#CCCCFF  
#CCFF00  
#CCFF33  
#CCFF66  
#CCFF99  
#CCFFCC  
#CCFFFF  
CÓDIGO COLOR
#FF0000  
#FF0033  
#FF0066  
#FF0099  
#FF00CC  
#FF00FF  
#FF3300  
#FF3333  
#FF3366  
#FF3399  
#FF33CC  
#FF33FF  
#FF6600  
#FF6633  
#FF6666  
#FF6699  
#FF66CC  
#FF66FF  
#FF9900  
#FF9933  
#FF9966  
#FF9999  
#FF99CC  
#FF99FF  
#FFCC00  
#FFCC33  
#FFCC66  
#FFCC99  
#FFCCCC  
#FFCCFF  
#FFFF00  
#FFFF33  
#FFFF66  
#FFFF99  
#FFFFCC  
#FFFFFF